måndag 11 april 2011

Ett hål i tanden

G har hål i i en tand. Det upptäcktes för exakt ett år sen och hon blev remitterad till specialisttandläkare. Som kallade, undersökte och konstaterade att hon måste sövas för att det ska bli lagat. Hon klarar inte av att samarbeta i tandläkarstolen på den nivån som behövs för att laga hål i tanden allra längs bak. Tja.  En remiss skickades till detta,  sövning och hållagning, den gick iväg under sensommaren 2010. Nu är vi inne i april. Det är föga troligt att hålet kommer att lagas innan sommaren. Då lär gå 18 månader från att hålet upptäckts till att det ska lagas. Rimligt?